วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ประกาศสมาคมขอทานแห่งประเทศไทย

                             ประกาศสมาคมขอทานแห่งประเทศไทย


ขอเชิญสมาชิกทั้งสามัญ  วิสามัญ และกิติมศักดิ์ตลอดจนผู้ที่ทดลองปฏิบัติงานพร้อมที่ปรึกษาทุกท่านมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันที่ใต้ถุนสพานพุทธ   เวลา  ๒  ยาม  คืนวันที่  ๓๐  กุมภาพันธ์นี้

มีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

๑.   เลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่   โดยไม่ต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชีและไม่ต้องเสียภาษีย้อน           หลัง

๒.   ให้รางวัลขอทานยอดเยี่ยมประจำปี  ( ขอได้มากที่สุด )

๓.   จัดเสื้อผ้ากันหนาวร่วมทั้งถุงยังชีพไปแจกขอทานใน จ.ว. ที่ประสบภัยและหนาวมาก ๆ

๔.   คัดเลือกตัวแทนขอทานไปนั่งในสภาสูง ตามที่ทางการต้องการให้มีผู้แทนทุกสาขาอาชีพ

๕.   เรื่องการเสียภาษี และการเรียกเงินคืนจากสรรพากรที่สมาชิกขอทานถูกเรียกเก็บเงินเกินตามทีสรรพากรถามมา

๖.   การจัดทัศนศึกษาดูงานกิจการงานขอทานในต่างประเทศ (ประเทศเขมร)

๗.   เรื่องการจัดสร้างสำนักงานใหม่ (ตึกวณิพกไทยคู่ฟ้า)

๘.  วาระจรอื่น ๆถ้ามี


                                                   จึงประกาศขอความร่วมมือมา  ณ  ที่นี้

                                                            ลงชื่อ    นายอุทร   เตชะไพลิน

                                                                          นายกสมาคม

                                                                                                                                           

                                                                                                                                     Chanpa

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น