วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เทคนิคการวัดแสง(ภาพบุคคล)

ในวันที่  ๑๓  ถึง วันที่  ๑๔  เดื่อน  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๕ ทางชมรม   เค พี พี  ได้จัดให้ีมีการอบรม  ถ่ายภาพ  เรื่อง  เทคนิคการวัดแสง  (ภาพบุคคล) ณ  โรงเรียนวัชรวิทยา  ห้อง  โสตฯ  ชั้น ๑  ตึก ๒ โดย วิทยากร  อาจารย์ภูวพงษ์  ผจญอริพ่ายนักถ่ายภาพรางวัลถ้วยพระราชทาน ( สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพฯ)  อดีตกองบรรณาการนิตยสาร  ออน  แคมมีร่า  อาจารย์สอนถ่ายภาพ  ชมรมถ่ายภาพ Pict 4 all อาจารย์สอนถ่ายภาพ   โครการสอนคนตาบอดถ่ายภาพ
Chanpa

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น