วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เฉียดวรรณกรรม


                                              "ฉี่"
  
                        ฉี่ของคนเรานี้มีหลายแบบ

                                      ฉี่พุ่งแคบก็มีบ้างฉี่ฉุน

                                      ฉี่แผ่บานเปื้อนเปรอะเลอะมือคุณ

                                      ฉี่อบอุ่นคือฉี่ที่พุ่งตรง

                                                             ฉี่ลูกเด็กเล็กแดงตะแคงฉี่

                                                             ฉี่นี้ดีทำยาค่าสูงส่ง

                                                             ฉี่รักษาเด็กได้ไม่ปลดปลง

                                                             ฉี่ราดลงกวาดลิ้นสิ้นหละนม

                                       ฉี่เสียงดังเอะอะน่า !ฉี่สาว

                                       ฉี่พุ่งยาวนั่งยองยองมองเหมาะสม

                                       ฉี่เสงี่ยมเจียมตัวกลัวคนดม

                                       ฉี่น่าชมสมศักดิ์ศรีคือฉี่นาง

                                                              ฉี่ขี้เมาฉี่ได้ไม่รูดซิป

                                                              ฉี่กะปริบกะปรอยย้อยลงล่าง

                                                              ฉี่แล้วด่าหมาแมวแถวข้างทาง

                                                              ฉี่นี้อย่างขี้เมาเขาฉี่กัน

                                        ฉี่คนแก่นี้หนาน่าส่งสาร

                                        ฉี่รนรานงันงกจนอกสั่น

                                        ฉี่รดราดขาดสติฉี่ทั้งวัน

                                        ฉี่งกงันดันไปฉี่บนที่นอน

                                                              ก็ขอกล่าวเล่าเรื่องฉี่เท่านี้หนา

                                                              ใช่มุสาลามกยกคำสอน

                                                              เพียงเกริ่นกล่าวเล่าเล่นเป็นงานกลอน        ขอลาจรจากไปฉี่สักทีเอย...........!!!!!!!!

                          

                                                                                                                                                    Chanpa

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น