วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เมียรักนาน....มาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งทรงหลงไหลในอิสตรีมาก   มีนางสนมกำนัลมากมาย  วันหนึ่งพระองค์เสด็จทางสถลมารค ( ทางบก ถ้าชลมาคร คือทางน้ำ ) เพื่อเยี่ยมเยียนทุกข์สุขของพสกนิกรของพระองค์  ขณะเสด็จพระราชดำเนินไปนั้นได้พบชายคนหนึ่งแบกฟืนสวนทางมา  พระองค์จึงให้หยุดขบวนแล้วให้ทหารไปนำตัวชายผู้นั้นมาสอบถาม  พระองค์ถามชายผู้นั้นว่า


พระราชา                :   เจ้าตัดฟืนไปทำอะไร

ชายแบกฟืน            :   ตัดไปขายเลี้ยงชีพพะย่ะค่ะ

พระราชา                 :  เจ้าใช่เงินจากการขายฟืนไปใช่ทำประโยชน์อะไรบ้าง

ชายขายฟืน             :  ( ตอบเป็นปริศนาว่า ) รายได้จากการขายฟืนแบ่งเป็น  4 ส่วน คือ  

                                   ใช้หนี้เก่า 1  ฝังดิน  1  ทิ้งน้ำ  1  ให้ศตรู  1


พระราชาพอใจปริศนาจึงให้คนตัดฟืนอธิบายความหมาย   โดยให้ชายคนนั้นเขียนคำเฉลยไว้แล้วสั่งว่าห้ามบอกคำเฉลยนี้แก่คนอื่น  ถ้าบอกจะมีความผิดจำคุกตลอดชีวิต  ทั้งนี้เพราะพระองค์จะนำไปทายข้าราชบริพารของพระองค์


เมื่อกลับจากการเสด็จประพาสแล้ว   พระราชาก็นำปริศนาของชายตัดฟืนมาถามข้าราชบริพารของพระองค์   ปรากฏว่าไม่มีใครแก้คำปริศนานั้นได้  พระองค์จึงประกาศคำปริศนานั้นแก่บุคคลทั่วไป  โดยตั้งรางวัลไว้ว่าใครแก้ปริศนาได้ถูกต้องจะให้รางวัลทองคำหนักเท่าลูกฟัก


มีผู้มาแก้ปริศนามากมายแต่ไม่มีใครแก้ได้ถูกต้อง  ความทราบถึงภรรยาคนตัดฟืน  นางอยากได้รางวัลบ้าง  โดยนางคิดในใจว่าหากได้รางวัลแล้วจะทิ้งสามีคนตัดฟืนไปหาสามีใหม่
ที่ดีกว่า     นางรบเร้าถามคำเฉลยปัญหา   จากสามีของนาง    สามีของนางก็ไม่ยอมบอก  แต่สุดท้ายทนนางรบเร้าไม่ได้ก็ยอมบอกให้  นางจึงไปแก้ปัญหากับพระราชาได้ถูกต้องและได้รับรางวัล


พระราชา                    :   เจ้าแก้ปริศนาได้เองหรือใครบอกให้

                            (นางหวังจะกำจัดสามีให้ออกนอกทางชีวิตของเธอจึงทูลแก่พระราชาว่า)


ภรรยาชายตัดฟืน       :   สามีเป็นผู้บอกคำเฉลยให้เพคะ


(พระราชาจึงให้คนไปนำชายตัดฟืนมา  แล้วพูดกับสามีนางว่า)


พระราชา                    :   เราได้ห้ามแล้วมิใช่หรือว่าไม่ให้บอกคำแก้ปริศนาแก่ใคร
                                          
                                           เจ้าจะต้องถูกจำคุกตลอดชีวิต

ชายตัดฟืน                  :   ข้าพระพุทธเจ้าก็ได้ทูลพระองค์แล้วว่าภริยาคือศตรูยังไงล่ะพะย่ะคะ


พระราชาได้สติก็ทรงอภัยโทษให้   ยังให้รางวัลเป็น  2  เท่าของภรรยาชายตัดฟืนอีกด้วย  เรื่องนี้ก็เข้ากับคำพังเพยโบราณ  " ช้างสาร  งูเห่า  ข้าเก่า  เมียรัก "  ซึ่งไว้ใจไม่ได้แล !!!! ??


                                               ---------------------------------------

                                                                                                                 Sampan  Chanpa

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น