วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

พรรณาว่าด้วยคอรัปชัน

   

          เมื่อราวกลางเดือนมิถุนายนปีนี้ ( ๒๕๓๔ ) มีเรื่องโจษขานวิพากย์วิจารณ์กันเรื่องหนึ๋งในสหรัฐ  คือเรื่อง นายจอห์น  เอช  ซูนูนู  เสนาธิการทหารประจำทำเนียบ  ได้เอารถราชการพร้อมคนขับเดินทางจากนครวอชิงตันไปนครนิวยอร์ค  รู้กันว่านายซูนูนูได้ไปดูการเลหลังแสตมป์และไปทำกิจส่วนตัวหลายอย่าง  เป็นการกระทำละเมิดระเบียบพาหนะทางราชการ  นายซูนูนูเอาเครื่องบินราชการไปใช้ส่วนตัวมาแล้วเมื่อเดือนเมษา ( ๒๕๓๔ ) คือบินไปทำฟัน  ไปพักผ่อนและเยี่ยมบ้านที่ นิว  แฮมป์เชียร์  หนังสือพิมพ์เสนอข่าวกันเกรียวกราว
ทำให้ท่านประธานาธิบดีบุช ชักจะหงุดหงิด  ส่วนนายซูนูนูก็ออกโทรทัศน์  ชี้แจงว่าเขามิได้ละเมิดระเบียบราชการแต่อย่างใด  ด้วยในระหว่างที่เขาเดินทางนั้น  ทางกรุงวอชิงตันมีเรื่องด่วนและสำคัญ  ที่คณะรัฐมนตรีต้องปรึกษากัน  ในปัญหาบางเรื่องบางข้อ  คณะรัฐมนตรีอาจจะต้องขอความคิดเห็นของเขา  เขาจึงต้องใช้พาหนะะทางราชการ  เมื่อจำเป็นต้องเดินทางไปที่อื่น  เพื่อตติดต่อกับทำเนียบได้ทุกเวลา  และมีระเบียบให้ทำได้
              ข้อแก้ตัวอย่างนี้บางทีเราจะเห็นว่าเป็นน้ำขุ่น ๆ   แต่ท่านประธานาธิบดีบุช  ก็แถลงว่านายซูนูนู  ไม่ได้ผิดรุ่นแรงอะไร ( หมายความว่า ทำผิด แต่ไม่เป็นไร คนระดับนี้ทำผิดถึงจะเล็กน้อยมันก็ควรระอายกันบาง รวมทั้งตัวบุชด้วยช่วยคนโดยไม่ดูตำแหน่งตัวเอง ) และท่านก็จะไม่ปลดโยกย้ายนายซูนูนูแต่อย่างใด

        
              ทางเมืองไทยเราเมื่อปลายเดือนมิถุนายน ( ๒๕๓๔ ) ก็มีเรื่องคล้าย ๆ กัน 
นสพ. เดลินิวส์ ฉบับวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๔ นี้เสนอข่าว ว่า " นายกฯ อานันท์ขอตรวจสอบใช้  ฮ  ของกองทัพสำรวจการทำสนามกอลฟ์ว่าจริงเท็จอย่างไร  ถ้าจริงก็น่าจะผิด...."
สิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับเรื่องคอรัปชั่นในวงราชการ  ถ้าจะพูดเป็นคำไทยก็ว่าทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  พูดอย่างนี้  จะต้องใช้คำมากคำ  ยืดยาว  กว่าจะจบ
" ไฟก็ไหม้หมดบ้าน " ตามโวหารหนังตลุง  จึงรวบรัดเอาคำภาษาอังกฤษมาใช้  ฟังรู้เรื่องเร็วและเป็นคำสากล  เพราะเจ้าโรคคอรัปชันนี้ระบาดทั่วไปหมดทั้งโลก  เป๊นอันว่าเรารับคำนี้เข้าเป็นคำไทยอีกคำหนึ่งและคงจะเก็บเข้าพจนานุกรมราชบัณฑิต


              คอรัปชัน ( corruption ) เป็นคำภ่ษาอังกฤษ  มีรากศัพท์เดิมมาจากคำในภาษาลาตินว่า corruptus แปลว่า  แตกทำลาย  เมื่อนำมาใช้ในภาษาอังกฤษก็เปลี่ยนคำเป็น corrupt  ในลักษณะคำวิเศษณ์  ถ้าเป็นคำนามก็ว่า corruption  มีคำแปลหลายนัยว่า  คดโกง  รับสินบน  เสื่อมเสียศิลธรรม  ชั่วเลว  เน่า   สำหรับคนที่ทำคอรัปชั่น หรือสนับสนุนการคอรัปชั่น  เขาเรียกว่า corruptionist เราจะว่า  นักคอรัปชั่นจะได้กระมัง
คอรัปชันหมายถึงการทุจริต  และประพฤติมิชอบในวงราชการ  อย่างที่ ปปป. มีหน้าที่ปราบปรามอยู่ในขณะนี้              ในความหมายเฉพาะเข้าไปอีกคือการคอรับชั่นในการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร
ประเทศอังกฤษมีกฏหมายชื่อ The corrupt and illegal tractice prevertion บัญญัติขึ้นเมื่อเมื่อ ค.ศ. ๑๘๘๓  คือเมื่อร้อยปีกว่ามาแล้ว  และต่อมาก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมเรียกว่ากฏหมาย Representation of the People Act ค.ศ. ๑๙๑๘ มีวัตถุประสงค์ป้องกันการซื้อเสียงและอุบายทุจริตต่าง ๆ  ที่กีดขวางมิให้ประชาชนได้ลงคะแนนการเลือกตั้งโดยเสรี  ส่วนสหรัฐก็เดินตามอังกฤษ  ได้ออกกฏหมายแบบเดียวกันนี้เมื่อ  ค.ศ. ๑๙๐๗  แล้วมีัการแก้ไขเพิ่มเติมอีกสามครั้งเพื่ออุดช่องโหว่ต่าง ๆ  ซึ่งมีอยู่มากมายหลายช่องเต็มที  ให้ประชาชนได้ลงคะแนนโดยเสรีและบริสุทธิ์ใจ  อันเป็นทางที่จะให้เป็นประชาธิปไตยเต็มใบ


              ทางบ้านเมืองเราก็มีข่าวว่าจะมีกฏหมายในเรื่องนี้  ก็คงทำได้ง่ายขึ้นด้วยมีแนวโน้มอยู่แล้วในกฏหมายทั้งอังกฤษและสหรัฐ  เขามีความชำนาญมีประสบการณ์เรื่อง
ทุจริตในการเลือกตั้งและการทุจริตของผู้สมัครรับเลือกตั้งดีกว่าเรา ในอังกฤษนั้นเมื่อ
แรก ๆ พวกผู้แทนก็เหลือทน   อย่าที่มีกำหนดสิทธิแทนราษฎรไว่ว่า  ให้ผู้แทนราษฎรมีสิทธิ์ส่งสิ่งต่าง ๆ  ทางไปรษณีย์ได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  ก็มีผู้แทนนายหนึ่งส่งเมียไปยังชายทะเล  เพื่อให้ได้ไปต่างอากาศอย่างนี้ก็มี


              การสมัครรับเลือกเป็นผู้แทนราษฎรนั้นก็เพื่อรับใช้ประชาชนและทำ
ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ  แต่ถ้าจะพูดกันอย่างไม่เกรงใจแล้ว  ประชาชนหรือประเทศชาติที่อ้างนั้นก็คือตัวอาตมาเอง  ส่วนการคอรัปชั่นทั่ว ๆ ไป เช่น  ฉ้อ  ฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างที่เราเคยพูดกันนั้นมันเป็นเรื่อง  "ช่วยไม่ได้ " ยังไง ๆ มันต้องมีวันยังคำ  ถ้าทำเพลามือ ประชาชนก็พอทำเฉยเสียได้  ถ้าหนักมือก็ทนไม่ไหว
              คอรับชั่นเป็นกาลกิณีของบ้านเมือง  สุนทรภู่ท่านบัญญัติคอรับชั่นขนาดร้ายแรงไว้สี่อย่าง  คือ                            ประกอบชอบเป็นผิด        ดัดจริตผิดโบราณ

                        สามัญอันธพาล                    ผลาญคนซื่อถือสัตย์ธรรม

                        ลูกศิษย์คิดล้างครู                ลูกไม่รู้คุณพ่อมัน

                        สอเสียดเบียดเบียนกัน         ลอบฆ่าฟันคือตัณหา

                             โลกลาภบาป  บ่  คิด       โจทย์จับผิดริษยา  

                        อุระพสุธา                            ป่วนเป็นบ้าฟ้าบดบัง

                        บรรดาสามัญสัตว์                เกิดวิบัติปัฏปาปัง

                        ไตรยุคทุกข์ตะรัง                 สังวัฉระอวสาน                                     ____________________

Chanpa    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น