วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

คำฟุ่มเฟือย                   คำฟุ่มเฟือย การใช้คำฟุ่มเฟือย                              
                                     

   


 หมายถึง     การใช้คำจำนวนมากแต่ได้ความเท่าเดิม และหากตัดคำเหล่านี้ออกก็ไม่ทำให้เสียความหมายไป


 ตัวอย่าง              อุบัติเหตุครั้งนั้นทำให้ทุกคนตายหมดไม่มีใครรอดชีวิตเลยสักคน
   ควรแก้ไขเป็น     อุบัติเหตุครั้งนั้นทำให้ทุกคนตายหมดพราะให้ความหมายสมบูรณ์อยู่แล้ว 


  แต่คำที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ คือ คำว่า "ทำการ"  ที่ปัจจุบันใช้กันอย่างฟุ่มเฟือย โดยเฉพาัะใช้คำว่า "ทำการ" หน้าคำกริยามานานแล้ว และได้ช่วยรณรงค์มาโดยตลอดให้เลิกใช้คำนี้กันอย่างพร่ำเ้พรื่อ  เช่นเดียวกับผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญภาษาไทย ครูสอนภาษาไทย  นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ แต่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้ผล จนถึงปัจจุบัน คำว่า "ทำการ" หน้าคำกริยาก็ยังเป็นที่นิยมกันอยู่

ดังตัวอย่างต่อไปนี้  เขตจะทำการขุดถนนเพื่อทำการฝังท่อระบายน้ำ หรือ เขตกำลัีงทำการซ๋อมสะพาน หรือ ครูทำการสอนนักเรียน  รัฐบาลทำการชี้แจงนโยบาย  ผู้สื่อข่าวทำการสัมภาษณ์รัฐมนตรี  สมาคมทำการคัดเลือกนักกีฬา  ประโยคที่ยกตัวอย่างมา ถ้าตัดคำว่า "ทำการ"  ในทุกประโยคออก  ก็ไม่ได้เสียความแต่อย่างใด และยังได้ประโยคที่กะทัดรัดขึ้นอีกด้วย


ปัญหาเรื่องการใช้คำ "ทำการ"  มีมานานหลายสิบปีแล้ว  ดังที่พระราชวรวงศ์เธอ  กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ได้ทรงแต่งกลอนทักท้วงเรื่องนี้ไว้ในหนังสือพิมพ์  ประมวญวัน ฉบับวันที่ ๔  มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๙ ดังนี่

    สงสารคำ  "ทำการ"  มานานแล้ว       ดูไม่แคล้วตาไปในหนังสือ

มันถูกใช้หลายอย่างไม่วางมือ               แต่ละมื้อตรำตรากยากเต็มที

 ตำรวจเห็นโจรหาญ  "ทำการจับ"           โจรมันกลับวิ่งทะยาน  "ทำการหนี" 

"ทำการป่วย"  เป็นลมล้มพอดี                 "ทำการซี้"  จีนหมายว่าตายเอย


    ลองหยุดคิดสักนิดก่อนที่จะใช้คำว่า  "ทำการ"  นำหน้าคำกริยาก็หน้าจะช่วยให้ได้ประโยคภาษาไทยที่เป็นภาษามากขึ้น


                                           

                                      ___________________________________
                                                              
                                                                 Sampan Chanpa

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น