วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เทคนิคการสร้างความสุขด้วยวิธีง่ายๆ

                            เทคนิคการสร้างความสุขด้วยวิธีง่ายๆ

     
                                          

 ขอเสนอเทคนิคการสร้างความสุขง่ายๆ 8 ข้อ ที่สามารถนําไปปรับใช้ได้กับตัวเองขอเพียงแค่ลงมือทําอย่างสม่ําเสมอก็ สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองชีวิตในด้านใหม่ เกิดความสุขในทุกๆวัน และเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขคครับ
1. ดูแลสุขภาพร่างกาย
       จิตใจและร่างกายมีส่วนสัมพันธ์กันหากร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยจิตใจก็แจ่ม ใสการสร้างความสุขทางใจ จึงควรร่วมกับการดูแลสุขภาพทางกายควบคู่กันไป วิธีสร้างสุขภาพให้แข็งแรง โดยการออกกําลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์งดสิ่งเสพติดของมึนเมาต่างๆ

2. ยิ้มให้กับตัวเอง
       ในแต่ละวันหลังจากตื่นนอนให้ยิ้มหน้ากระจก พูดกับตนเองในเรื่องดีๆ เช่น พูดถึงข้อดีของตนเอง พูดให้กําลังใจกับตนเอง (พูดในใจ หรือพูดออกมาก็ได้) คําพูดดีๆเหล่านี้จะฝังอยู่ในจิตใต้สํานึก ทําให้เราเกิดพลังในการต่อสู้กับอุปสรรค
3. มองหาสิ่งดีที่มีอยู่
       ลองมองหาข้อดีหรือสิ่งดีๆที่เรามีอยู่รวมทั้งคนดีๆและโอกาสดีๆที่อยู่รอบ ตัวเราซึ่งเราอาจมองข้ามไป เช่น “แม้ว่างานจะหนักทําให้เกิดความท้อแท้ในบางครั้งแต่เราก็โชคดีที่มีงานทํา ที่มั่นคง” “เรามีแต่เพื่อนที่ดีคอยให้กําลังใจ” “แม้เราจะพิการแต่เราก็โชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่” 
4. ทําแต่ละวันให้มีคณค่า
       เวลาเป็นสิ่งที่มีค่าไม่อาจย้อนคืนได้หลายคนมักเสียใจที่ไม่ได้ทําบางสิ่ง บางอย่างโดยเฉพาะกับพ่อแม่และคนในครอบครัว ถ้าวันนี้เรายังไม่ได้ทําสิ่งดีๆให้แก่กันอย่างเต็มที่ เราอาจต้องเสียใจไปตลอดชีวิตให้ลองคิดว่า “หากวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เหลืออยู่ เราจะทําสิ่งดีๆอะไรในวันนี้บ้าง”จะทําให้เราใช้ชีวิตแต่ละวันอย่างมีคุณค่า มากขึ้น
5. “ปล่อยมันไป”
       เรื่องและสถานการณ์บางอย่างที่ผ่านไปแล้วไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ เปล่าประโยชน์ที่จะนํากลับมาคิดซ้ำๆให้ทําร้ายตนเอง (หรือทําร้ายคนรอบข้างด้วย) เรียนรู้ที่จะนําอดีตมาเป็นบทเรียนสอนใจและปล่อยความทุกข์ใจในอดีตให้ผ่านไป
6. ให้อภัย
       หากคนรอบข้างทําให้เราโกรธไม่พอใจ หรือแม้แต่ตัวเราทําอะไรผิดพลาดก็ตามให้คิดว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุก คนมีสิทธิ์ผิดพลาด ลองมองปัญหาที่เกิดขึ้นให้หลากหลายมุมมองจากนั้นให้นึกถึงสิ่งดีๆที่เขาเคย ทํา(หรือที่เราเคยทํา-กรณีที่รู้สึกโทษตนเอง) พยายามให้อภัยในสิ่งที่เขาหรือเราได้กระทํา เพราะว่าความโกรธแค้นต่างๆถ้าไม่รู้จักกําจัดทิ้งมันก็เหมือนของเน่าเสียที่ ย้อนกลับมาทําร้ายตัวเอง เราเลือกได้ว่าจะรับสิ่งดีๆมาใส่ใจหรือเก็บแต่เรื่องที่ไม่ดีไว้กับใจ …ลองให้อภัยแล้วใจจะเบาลง

7. อย่าอยู่เฉยๆ
       ควรหากิจกรรมที่สนใจทําในเวลาว่างการอยู่เฉยๆจะทําให้คิดฟุ้งซ่าน และส่วนใหญ่มักจะคิดในเรื่องที่ทําให้ทุกข์มากกว่าสุข
8. คิดถึงสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
       ก่อนนอนในแต่ละวัน ลองนึกทบทวนว่าวันนี้เราพบเหตุการณ์อะไรดีๆมาบ้าง หรือเราได้ทําสิ่งดีๆอะไรบ้าง ไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่อาจเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ทําให้รู้สึกดี แล้วคุณจะพบว่าความสุขอยู่ไม่ไกลและหาได้ไม่ยาก 
                                       

                                                __________________________

                                                                           Sampan Chanpa

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น