วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แทรกแผ่นดินหนี (รัฐบาลน่าจะแทรกแผ่นดินหนี)                                แทรกแผ่นดินหนี

                                                            นางมณโฑ

   ความอับอายในคณะรัฐบาลพรรคเพื่อไทย เรื่องข้าว ถ้าเป็นประเทศที่เป็นอารยประเทศ (ประเทศที่พัฒนาแล้วคงจะลาออกไปแล้ว) เห็นรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยมาออกทีวีตอบปัญหาเรื่องข้าวไม่ได้เหมือนเด็กนักเรียนที่จนด้วยหลักฐานแต่เด็กเราก็สามารถทำโทษหรือจะลงโทษสถานใดก็ได้แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่่และเป็นถึงรัฐมนตรีด้วยแล้วควรจะแทรกแผ่นดินหนีไปเลยแล้วไม้ต้องมาผุดมาเกิดกันเลยดีกว่า

  "แทรกแผ่นดินหนี" พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ อธิบายไว้ว่า เป็นสำนวน หมายถึง หลีกหนีไปให้พ้นไม่อยากให้ใครได้พบหน้าเพราะอับอาย

    สำนวนนี้จากหนังสือภาษิต สำนวนไทย ๔ ภาค ของ ศ.ดร. กุศุมา รักษมณี กรรมการวิชาการ ได้เล่าถึงสำนวนนี้ว่า สำนวน แทรกแผ่นดินหนี  ใช้กับความรู้สึกอาย หมายถึง อายมากจนอยากจะแทรกตัวลงไปในดินเพื่อหนีหน้าผู้คน     ที่มาของสำนวนนี้มาจาก  เรื่องรามเ้กียรติ์ตอน 
กำเนิดนางมนโฑ  เ้รื่องก็มีอยูว่า มีฤาษี ๒ ตน อยู่ในอาศรมในป่าหิมพานต์ ในทุก ๆ วันก็จะมีแม่โค ๕๐๐ ตัวมาหยดน้ำนมลงในอ่างไว้ให้ฤาษีสองตนได้ดืมกินเป็นประจำทุกวันมิได้ขาด เมื่อฤาษีได้ดืมกินแล้วก็แบ่งส่วนที่เหลือ ให้แม่กบตัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ ในบริเวณอาศรมได้ดืมกินด้วย

   อยู่มาวันหนึ่งได้มีธิดาพญานาคเกิดจิตรัญจวนใจ อยากจะหาคู่อภิรมย์  จึงได้แปลงกายเป็นหญิงงามขึ้นมาจากวังบาดาลแล้วเที่ยวเสาะหาผู้ชายเพื่อสมสู่แต่ก็ไม่พบผู้ใด พบแต่งูดินตัวหนึ่ง ธิดานาค
จึงกลับร่างเป็นนาคแล้วเข้าสมสู่กับงูดิน  เหล่าฤาษีผ่านมาพบเข้าเห็นเป็นเรื่องไม่สมควรก็เลยใช้ไม้เท้าเคาะไปที่บริเวณลำตัวของธิดานาค ให้ผละออกมา    ส่วนธิดานาครู้สึกอับอายเป็นอย่างมากจึงแทรกแผ่นดินหนีไป ถ้าเป็นรัฐบาลไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ คงไม่อายเป็นแน่แท้ เพราะมีข่าวไม่ดีออกมาก็ไม่สดุ้งสะเทือนหรืออับอายแต่ประการใด

   บทประพันธ์ที่บรรยายความรู้สึกของธิดานาคที่ได้รับความอับอายในเรื่องรามเกียรติ์มีดังนี้

                  "ให้คิดอัปยศอดอาย     ดังกายจะละลายลงกับที่

               ก็ชำแรกแทรกพื้นปฐพี     หนีไปภิพบาดาล"   


    ส่วนธิดานาคเกรงว่าบิดารู้เข้านางจะถูกลงโทษ จึงคิดสังหารเหล่าฤาษีเสีย นางจึงแอบขึ้นมาบนพื้นดินแล้วคายพิษลงในอ่างน้ำนมของฤาษี แต่การกระทำของธิดานาคหาได้รอดพ้นจากสายตาแม่กบไปได้ ดังนั้นแม่กบก็เลยที่จะคิดทดแทนบุญคุณของฤาษี โดยได้กระโดดลงไปในอ่างน้ำนมที่มีพิษและถูกพิษของธิดานาคสังหารตน เพื่อที่จะให้ฤาษีไม่ดืมกิินน้ำนมที่มีพิษเข้าไป  เมื่อฤาษีมาเห็น
ซากกบ ฤาษีก็ตำนิแม่กบ และก็ได้ชุบชีวิตแม่กบขึ้นมาด้วยความเมตตา แล้วได้ถามถึงสาเหตุ ครั้นได้รู้ความจริง ก็เลยชุบแม่กบขึ้นเป็นหญิงสาวงามให้ชื่อว่า มณโฑ  ซึ่งแปลว่า กบ.  

                                         

                                        _____________________________________


Sampan Chanpa

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น