วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559


                                      .....อ่านมาอย่างไรก็เขียนไปอย่างนั้น....กตัญญูู.....พระพุทธเจ้า ตรัสเป็นพุทธวจนะว่า...."....ภูมิเว สัปปุริสานัง กตัญญูู กตเวทิตา.."อันหมายความว่า...ความกตัญญูเป็นพื้นฐานของคนดี....

.....โดยธรรมชาติ  คนเราล้วนเป็นหนี้บุญคุญคนอื่นทั้งสิ้น   ใครที่ประกาศตนว่า..ได้ดีเพราะอาศัยผลแห่งการต่อสู้ด้วยตนเองไม่เกี่ยวข้องกับใครเลยถือว่า...โกหก  หรือไม่ก็เป็นคนที่เปรียบเสมือน วัวลืมตีน....
....ทุกคนล้วนต้องมี  ผู้มีพระคุณ คนที่ปฏิเสธรากเงา หรือกำพืดของตัวเอง และปฏิเสธว่า..ไม่มีผู้มีพระคุณ คือ เป็นคนเลว และ ไม่มีทางเจริญ ในพระพุทธศาสนา....

.....ความกระตัญญู..คือ ความรู้อุปการคุณที่มีผู้ทำไว้ เป็นคุณธรรมคู่กับความกตเวที...

.....ความกตเวที..คือ..การตอบแทนอุปการคุณที่ผู้อื่่นทำไว้นั้น

.....บุญคุณที่ว่านี้  มิใช่ว่า..ตอบแทนกันแล้วก็หายกันไป แต่หมายถึง  การรำลึกถึงพระคุณที่เคยให้ความอุปการแก่เราด้วยความเคารพยิ่ง...

....เมื่อรู้พระคุณแล้วก็ตอบแทนพระคุณท่าน  มีความคิดเช่นนี้อยู่ในใจอย่างต่อเนื่อง และ แสวงหาโอกาส ทำหน้าที่ตอบแทนบุญคุณท่านอย่างไม่รู้ลืม....เทวดาจะปกปักรักษา  ผู้ที่มีความกตัญญูกตเวที

....ความกตัญญูจึง  มีคุณค่า และ มีพลังแห่งบุญ มากมายมหาศาล ยิ่งได้กระทำถูกคนถูกกาลก็จะมีพลังมหาศาล

.....การแสดงความกตัญญูที่ดีที่สุดต้องเริ่มจากคนใกล้ตัวคือ  พ่อแม่ และตามด้วย ครูบาอาจาราย์ และ ผู้มีอุปการคุณ ทั้งหลาย...

...มี คำกล่าว.. ที่น่านำมากล่าวถึง ณ ที่นี้ เกี่ยวกับความกระตัญญูมีดังนี้..


......ถ้าเรา กตัญญูต่อ ชาติ ไม่มีทางเลยที่เราจะ ฉ้อราษฎร์บังหลวง...

......ถ้าเรา กตัญญูต่อ ศาสนา ไม่มีทางเลยที่เราจะเป็นคนเลว.....

......ถ้าเรา กตัญญูต่อ พระมหากษัตร์ย์ ไม่มีทางเลยที่เราจะจาบจ้วงล้วงเกิน....

......ถ้าเรา กตัญญูต่อ  บิดามารดา  ไม่มีทางเลยที่เราจะทำให้ท่านน้ำตาตก....

......ถ้าเรา กตัญญูต่อ  ครูบาอาจารย์ ไม่มีทางเลยที่เราจะ ไม่ตั้งใจเรียนหนังสือ...

......ถ้าเรา กตัญญูต่อ  ตนเอง  ไม่มีทางเลยที่เราจะตกเป็น ทาสยาเสพติด...

......ถ้าเรา กตัญญูต่อ เวลา  ไม่มีทางเลยที่เราจะหายใจทิ้งไป เพียงวัน ๆ ....

......ถ้าเรา กตัญญูต่อ อาหาร ไม่มีทางเลยที่เราจะกินทิ้งกินขว้าง....

......ถ้าเรา กตัญญูต่อ  ความรู้   ไม่มีทางเลยที่เราจะนำเอาความรู้ไปทำความเลว....

......ถ้าเรา กตัญญูต่อ  ความรัก  ไม่มีทางเลยที่เราจะ นอกใจ คู่รักของตน....

......ถ้าเรา กตัญญูต่อ  ครอบครัว  ไม่มีทางเลยที่เราจะทำให้ครอบครัวแตกแยก...

......ถ้าเรา กตัญญูต่อ ต่อ สิ่งแว้ดล้อม  ไม่มีทางเลยที่เราจะตัดไม้ทำลายป่า...

......ถ้าเรา กตัญญูต่อ  ผืนดิน ผืนน้ำ ผืนฟ้า  ไม่มีทางเลยที่เรา ที่เราจะเห็นสารพิษ ของเสีย และ มลพิษ


......พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระคุณอย่างใหญ่หลวงต่อคนไทย


......คำถามคือ...เมื่อพระองค์ท่าน  เสด็จสวรรคต  เรา  ทำอะไรบ้างหรือยัง  เพื่อแสดงให็เห็นซึ่งความ     "..กตัญญู.."


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น